Výroba drevených výrezov, stabilizovaný mach a kvety